2 kpl hakulomakkeita

Hakija (1kpl)

 • valtakirja hakijalta (jos hakemuksen allekirjoittaa joku muu kun kiinteistön omistajat)
 • ote kauppa- ja yhdistysrekisteristä (jos hakija on yritys tai yhdistys)
 • ote asunto-osakeyhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirjasta (jos hakija on asunto-osakeyhtiö)

Rakennuspaikan hallinta (1 kpl)

 • jäljennös myönnetyistä lainhuudoista
 • jäljennös kauppakirjasta tai muusta luovutuskirjasta (jos lainhuutoa ei ole päivitetty)
 • jäljennös vuokrasopimuksesta (jos kiinteistö vuokrataan esim. kaupungilta)
 • jäljennös perunkirjasta (jos hakija on kuolinpesä)

Rakennuspaikka (1 kpl)

 • jäljennös virallisesta kartasta (mittakaava 1:10000)
 • tonttikartta sekä kaavaote (jos toimenpide tapahtuu kaava-alueella)
 • tiedot vesi- ja viemärijohtoliittymästä tai selvitys viemäröinnistä

Pääpiirustuksia (2 sarjaa, piirustukset erikseen taitettuina, seläkkeillä ja nimiöllä HUOM! Allekirjoitus)

Ennakkoluvat ja lausunnot (1 kpl/naapuri)

 • selvitys naapureille tiedottamisesta (kaikki rajanaapurit sekä naapuri kohtisuoraan tien toisella puolella)

Vastaava työnjohtaja (2 kpl)

 • hakemus tai ilmoitus vastaavalle työnjohtajalle (kiinteistön vesi ja viemäri)

Muuta (1 kpl)

 • liikuntaesteettömyysselvitys

Myös muita liitteitä/selvityksiä voidaan vaatia, mutta niistä ilmoitetaan erikseen.

Huom! Viralliset asiakirjat kuten lainhuutotodistus, virallinen kartta sekä kaavaote saavat olla enintään 3 kuukautta vanhoja.

 

Like it? Share it!