Alueet on jaettu A-, A-1, B-, C- ja C-1-alueisiin:

A     = Asemakaava-alue
A-1 = Asemakaava-alue, jolla on erityisiä kulttuuriympäristöllisiä arvoja
B     = Suunnittelutarvealue (MRL 16 §)
C     = Harvaan rakennettu alue
C-1  = Harvaan rakennettu ranta-alue  

Ilmoitus riittää seuraavissa toimenpiteissä (asemakaavoitettuja alueita lukuun ottamatta):

- vaja, grillikatos, huvimaja < 10 m²:n pohjapinta-ala (yhteensä enintään 2 kpl:tta/rakennuspaikka)
- piippu
- muistomerkki
- sillat
- lautasantennit ja vastaavat antennit, joiden halkaisija on yli 2 m (alle 2m ilman mitään ilmoitusta)
- muiden rakennelmien, tekstien ja kuvien asettaminen ulos mainos- tai muussa tarkoituksessa
- rakennettuun ympäristöön liittyvä erottava kiinteä aita, pensasaita tai kadun reunusmuuri

HUOM! Toimenpidelupa vaaditaan, jos rakennelma, jolle normaalisti riittäisi ilmoitus, on ristiriidassa rakennus-järjestyksen määräyksien kanssa (esim. etäisyys rantaan on alle 40 m tai etäisyys naapurin rajaan on alle 5 m).

Rakennuspaikan alue ratkaisee, riittääkö pelkkä ilmoitus. Kyseiset alueet näkyvät kaupungin rakennusjärjestyksen kartasta. Kartasta voi katsoa, mihin alueeseen kiinteistö kuuluu. Tämän jälkeen rakennusjärjestyksestä voi tarkistaa, mikä lupa vaaditaan (seuraa linkkiä).

ILMOITUS ON LAINVOIMAINEN 2 VIIKKOA SEN JÄLKEEN KUIN KAIKKI TARVITTAVAT LIITTEET ON MERKITTY VASTAANOTETUIKSI JA LUPA MERKITTY TÄYDELLISEKSI

Like it? Share it!