Tulosta

Alla tiedotetaan ajankohtaisista kaavoista, milloin kaavat ovat nähtävänä, tiedotustilaisuuksista, ja siitä miten on mahdollista vaikuttaa kaavoitusta. Aineiston katselemiseen tarvitsetAdobe Reader.

Kaava-aineisto pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti nähtävillä myös Raaseporin kaupungin kaavoitusosastolla, Raaseporintie 37, 10650 Tammisaari.


Suunnittelualue sijaitsee Karjaan kaupunkikeskuksessa. Kaava-alue muodostuu Ratakadun ja Keskuskadun väliin ja sitä rajaa lännessä voimassa olevan kaavan korttelin 7 tontit 7 ja 15 ja idässä Laaksokatu. Kaavamuutosalueen pinta-ala on 7703 m ². 

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on suunnitella alueelta siirtyvän linja-autoaseman korttelialue uudelleen. Tarkoituksena on sijoittaa alueelle julkisia palveluita sekä asumista. Tavoitteena on korvata Fokus-talo uudella "monitoimitalolla", jossa sijaitsisi sekä kaupungin omia, että muiden toimijoiden palveluja.

Lue lisää...

Suunnittelualue sijaitsee Lepissä noin 2,5 km Karjaan keskustan lounaispuolella, Bäljarsin asuinalueen eteläreunassa, Hangontien (valtatie 25) pohjoispuolella ja Lepin liikealueen länsiosan pohjoispuolella. Suunnittelualueelle johtaa katu Uikkukuja seututieltä 111 (Läntinen ohikulkutie). 

Asemakaavan muutoksen tavoite on:
- muodostaa varastorakennusten korttelialuetta, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia
- muodostaa lähivirkistysaluetta
- muodostaa katualuetta

Lue lisää...

Suunnittelualue sijaitsee Länsi-Uudellamaalla Trollshovdassa, noin 12 km länteen Tenholan kirkonkylästä ja Bromarvin pohjoispuolella lähellä Varsinais-Suomen rajaa. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 100 ha. Suunnittelun tavoitteena on todeta ja määritellä alueen rakennusoikeus tulevia sukupolvia varten. Tavoite on myös inventoida ja huomioida kaavassa alueen kulttuurihistoriallinen arvo sekä kehittää Trollshovdan kyläalueen elinvoimaisuutta.

Lue lisää...

Suunnittelualue, tontti 66 korttelissa 11, sijaitsee Tammisaaren keskustassa ja rajoittuu Länsivalliin ja Venemiehenkatuun.

Lue lisää...

Like it? Share it!