Tulosta

Alla tiedotetaan ajankohtaisista kaavoista, milloin kaavat ovat nähtävänä, tiedotustilaisuuksista, ja siitä miten on mahdollista vaikuttaa kaavoitusta. Aineiston katselemiseen tarvitsetAdobe Reader.

Kaava-aineisto pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti nähtävillä myös Raaseporin kaupungin kaupunkisuunnitteluosastolla, Tekninen keskus, Elina Kurjenkatu 11 B, 10300 Karjaa.


Alue käsittää Bromarvin Horsön saaren lähisaarineen , kiinteistöt Mellanvik RN:o 5:1, Vesterudd RN:o 5:2, Östervik RN:o 5:3, Horsö RN:o 5:4, Gunnholm RN:o 1:11, Gunnholm IV RN:o 1:15, Gunnholm I RN:o 1:18 ja Gunnholm II RN:o 1:20.

Lue lisää...

Alue käsittää Kansjerfin maatilan ranta-alueet Bromarvissa, kiinteistöt Kansjerf RN:o 1:25 ja Westergård RN:o 1:57.

Lue lisää...

Alue käsittää Lövholmenin sekä osan Bromarf rusthållin rantoja, kiinteistöt Mönässkogen RN:o 1:125, Bromarf RN:o 1:126 ja Bromarf rusthåll RN:o 1:129.

Lue lisää...

Kaava-alue sijaitsee Raaseporin Karjaan kaupunginosakeskuksen koillisosassa Ensikujan ja Hangontien välissä Malmkullan yritysalueella. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 1,9 ha. Kaavamuutoksen päätavoitteena on järjestellä kaava-alueen tonttirajat ja rakennusalojen rajat siten, että alueelle on mahdollista rakentaa nykyvaatimusten mukaista liikerakennustilaa.

Lue lisää...

Suunnittelualue sijaitsee Tammisaaressa, noin 400 metriä matkakeskuksen itäpuolella, Liljedahlinkadun ja Rautatiekadun risteyksessä. Asemakaavan päätavoite on selvittää mahdollisuudet uudenaikaiseen kerrostaloasumiseen Tammisaaren keskustassa, mikä osin palvelisi vanhusten asumista. Samalla muutetaan voimassa olevaa kaavaa siten, että (toteutumaton) erillispientalojen alue alueen itäosassa muutetaan virkistysalueeksi.

Lue lisää...

Like it? Share it!