Osallisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä ja muistutuksensa kaavan nähtävänäoloaikana kaupungille. Kirjalliset mielipiteet ja muistutukset osoitetaan Raaseporin kaupungin kaavoituslautakunnalle, jos ei muuta mainita kuulutuksessa.

Kaavoituslautakunta
Raaseporintie 37
10650 Tammisaari

Like it? Share it!