Tulosta

Ranta-asemakaavassa annetaan yksityiskohtaisia määräyksiä vapaa-ajan asumisen järjestämisestä ja muusta alueiden käytöstä ranta-alueilla. Maanomistaja laatii kustannuksellaan ranta-asemakaavan ja vastaa vuorovaikutuksesta ja tiedottamisesta laatimisvaiheessa. Valmis kaavaehdotus käsitellään muuten kaupungin elimissä kuten asemakaavat. Ranta-asemakaavan hyväksyy lopullisesti kaupunginvaltuusto.

Alla tiedotetaan ajankohtaisista ranta-asemakaavahankkeista, myös niistä jotka ei olevat nähtävänä. Tietoa nähtävillä olevista kaavoista löytyy tästä.

Aineiston katselemiseen tarvitset Adobe Reader.


Alue käsittää osan kiinteistöistä Hofgård RN:o 1:6 (710-614-1-6), Lillgård RN:o 1:7 (710-614-1-7) ja Andersberg RN:o 2:16 (710-614-2-16) sekä kiinteistön Bredvikshästen RN:o 3:0 (710-614-3-0) Raaseporin Mustiossa. Alue sijaitsee n. 2 km Mustion kyläkeskuksesta pohjoiseen. Kaava-alueen pinta-ala on n. 40 hehtaaria ja rantaviiva n. 1,8 km.

Lue lisää...

Alue käsittää kiinteistöt Bergmo RN:o 3:14, Brittas RN:o 3:42 ja Bergbo RN:o 3:43 Bromarvin Vättlaxissa.

Lue lisää...

Kaava-alue sijaitsee Raaseporin kaupungin länsiosassa Bromarvin kyläalueen länsilaidalla.

Lue lisää...

Kaava-alue käsittää Kuivaston kylän, tilat Bonviken 1:30 ja Bonnviken I 1:110 Raaseporin kaupungissa. Kaava-alueen pinta-ala on noin 50 ha. Kaavan laadinnassa otetaan huomioon ne epäkohdat, joiden perusteella aiemmin laadittu ranta-asemakaava jäi laillistumatta. Rantarakennuspaikkojen lukumäärää pienennetään ja yhtenäisen rakentamattoman rannan osuutta lisätään.

Lue lisää...

Suunnittelualue, joka on osa kiinteistöstä 710-632-1-274 Linder ja osa yhteisestä vesialueesta 710-876-7-0, sijaitsee Knapsbyn kylässä noin 6 km Mustion keskustan luoteispuolella ja rajoittuu Lohjan järveen.

Lue lisää...

Kaava-alue sijaitsee Raaseporissa saaristossa n. 18 km Tammisaaresta kaakkoon. Kaava-alueen pinta-ala on noin 4,0 ha. Suunnittelualueen tavoitteena on laatia ranta-asemakaava, jolla mahdollistetaan mökkivuokraus-toiminnan harjoittamista ja jolla määritellään alueen rakennusoikeus tarkemmin sen mukaan.

Lue lisää...

Suunnittelualue käsittää Raaseporin kaupungin Tammisaaren alueen pohjoisluoteisosassa Frankbölen kylässä sijaitsevan tilan RN:0 1:2.

Lue lisää...

Kaava-alue käsittää osan kiinteistöstä Hästhagen RN:o 1:168 (710-467-1-167) Raaseporin Langansbölessä. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 8 ha. Kaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa loma-asuntotontti alueen keskiosan Orrkullenin alueelle pellon viereen.

Lue lisää...

Alue käsittää Bromarvin Horsön saaren lähisaarineen , kiinteistöt Mellanvik RN:o 5:1, Vesterudd RN:o 5:2, Östervik RN:o 5:3, Horsö RN:o 5:4, Gunnholm RN:o 1:11, Gunnholm IV RN:o 1:15, Gunnholm I RN:o 1:18 ja Gunnholm II RN:o 1:20.

Lue lisää...

Kaava-alue sijaitsee noin 10 km:n päässä Karjaan keskustasta kaakkoon Raaseporin kaupungissa. Kaava-alueen pinta-ala on 32,5 ha. Kaavan laatimisen lähtökohta on, että loma-asuminen keskitetään yhdelle alueelle tiiviiseen kylämäiseen kokonaisuuteen niin, että valtaosa kaava-alueen rannoista jää rakentamattomaksi metsäiseksi luontoalueeksi.

Lue lisää...

Alue käsittää Kansjerfin maatilan ranta-alueet Bromarvissa, kiinteistöt Kansjerf RN:o 1:25 ja Westergård RN:o 1:57.

Lue lisää...

Alue käsittää Kårbölen maatilan ranta-alueet Bromarvissa, kiinteistöt Kårböle RN:o 1:53,
Gullböle RN:o 1:68 , Kårböle I RN:o 1:70, Vesterskogen RN:o 1:84 ja Utterdal RN:o 1:5 sekä kiinteistö
Gläntan RN:o 1:94.

Lue lisää...

Alue käsittää Lövholmenin sekä osan Bromarf rusthållin rantoja, kiinteistöt Mönässkogen RN:o 1:125, Bromarf RN:o 1:126 ja Bromarf rusthåll RN:o 1:129.

Lue lisää...

Kaava-alue sijaitsee Strömsön saaressa ja alue sijoittuu saaren itäosaan. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 35 ha. Kaavamuutoksen tavoitteena on sijoittaa nykyisessä ranta-asemakaavassaosoitetus loma-asuntojen rakennuspaikat saaren pohjoisrannalle Ryssvikenin länsipuolelle.

Lue lisää...

Kaava-alue sijaitsee Bromarvin kirkolta n. 8 km koilliseen.

Lue lisää...

Kaava-alue käsittää kiinteistön Wikan 710-692-2-1 Raaseporin kaupungissa.

Lue lisää...

Alue käsittää voimassa olevan ranta-asemakaavan rakentamattomat rakennuspaikat sekä kiinteistön Wäxär RN:o 1:237 Wäxärin saaren pohjoisrannat.

Lue lisää...

Like it? Share it!