Tekninen keskus vastaa teknisestä palvelusta Raaseporin kaupungissa – mahdollisuuksien kaupungissa. Keskuksen tehtävänä on valmistella teknisen lautakunnan, ympäristö- ja rakennuslautakunnan sekä tiejaoston käsitteleviksi tulevat asiat. Keskus toimeenpanee lisäksi lautakuntien ja jaoston tekemät päätökset.

Teknisen keskuksen työhön siis kuuluu mm. hankkia maata, suunnitella alueiden käyttöä, rakentaa katuja ja teitä, hoitaa yksityistieasioita, perustaa puistoja ja istutuksia, markkinoida, myydä ja vuokrata tontteja, myöntää rakennuslupia, ottaa vastuu ympäristöstä ja kestävästä kehityksestä, tehdä ympäristöterveystarkastuksia ja myöntää ympäristölupia sekä järjestää eläinlääkäripalvelut.

Hyvä ympäristö ja viihtyisä ja terve rakentaminen kaupungissa ovat tavoitteitamme. Työskentelemme laadun ja turvallisuuden sekä kestävän kehityksen puolesta ja pyrimme olemaan tehokkaita toiminnassamme. Haluamme Raaseporin kaupungin kasvavan ja tahdomme panostaa hyvään logistiikkaan.

Like it? Share it!